Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de German Center for Neurodegenerative Diseases (1)