Publicacions en què col·labora amb T Salah-E. Stiriba (4)