Publicaciones en colaboración con investigadores/as de University of Central Florida (3)

2010

  1. A new gas cell for high-precision Doppler measurements in the near-infrared

    Astrophysical Journal, Vol. 715, Núm. 2, pp. 1366-1369