Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de INFN Sezione di Firenze (2)