Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (5)

2017

  1. Cost-effectiveness methods and newborn screening assessment

    Advances in Experimental Medicine and Biology (Springer New York LLC), pp. 267-281