Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Centre Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya (1)

2016

  1. Providing k-anonymity and revocation in ubiquitous VANETs

    Ad Hoc Networks, Vol. 36, pp. 482-494