Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de University of British Columbia (2)

1991

  1. ANTIVIRAL ACTIVITY OF THE PHOTOACTIVE PLANT PIGMENT HYPERICIN

    Photochemistry and Photobiology, Vol. 54, Núm. 1, pp. 95-98

  2. Antiviral activities of hypericin

    Antiviral Research, Vol. 15, Núm. 2, pp. 101-112