Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad de Antofagasta (3)

2016

  1. Additional Insights into the Obtusallene Family: Components of Laurencia marilzae

    Journal of Natural Products, Vol. 79, Núm. 4, pp. 1184-1188

2012

  1. Diketopiperazines produced by an Bacillus species inhibits Vibrio parahaemolyticus

    Journal of Aquaculture Research and Development, Vol. 3, Núm. 6