Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto Mexicano del Petróleo (2)

2005

  1. Synthesis and characterization of RuS2 nanostructures

    Journal of Physical Chemistry B, Vol. 109, Núm. 48, pp. 22715-22724

  2. Synthesis and characterization of RuS2 nanostructures

    Journal of Physical Chemistry B, Vol. 109, Núm. 48, pp. 22715-22724