Motivation for students in computer science and design

  1. Gonzalez, C.S.G.
  2. De La Rosa, J.L.S.
  3. Cruz, V.M.
  4. Delgado, P.T.
Actes:
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON

ISSN: 2165-9567 2165-9559

ISBN: 9781538629574

Any de publicació: 2018

Volum: 2018-April

Pàgines: 1395-1401

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1109/EDUCON.2018.8363392 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible