Perspectivas futuras en la identificación temprana e intervención de la dislexia

  1. Juan Eugenio Jiménez González
  2. Patricia Crespo Alberto
  3. Natalia Maria Suárez Rubio
Book:
Dislexia en español: prevalencia e indicadores cognitivos, culturales, familiares y biológicos
  1. Juan Eugenio Jiménez González (coord.)

Publisher: Pirámide

ISBN: 978-84-368-2649-4

Year of publication: 2012

Pages: 259-280

Type: Book chapter

Export: RIS