New parallel model for the analysis of asynchronous algorithms

  1. Rodríguez, C. 1
  2. Roda, J.L. 1
  3. Sande, F. 1
  4. Morales, D.G. 1
  5. Almeida, F. 1
  1. 1 Dpto. Estadística, Invest. Operativa y Comp., Univ. L.
Revista:
Parallel Computing

ISSN: 0167-8191

Ano de publicación: 2000

Volume: 26

Número: 6

Páxinas: 753-767

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/S0167-8191(00)00002-8 SCOPUS: 2-s2.0-0342573142 GOOGLE SCHOLAR
Fonte de datos: Scopus