Educación para la ciudadanía en el currículum prescrito de historia, geografía y ciencias sociales en Chile 1996-2013

  1. Vallejos Silva, Natalia F.
Dirixida por:
  1. Jurjo Torres Santomé Director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 26 de novembro de 2020

Tribunal:
  1. Fernando Barragán Medero Presidente
  2. Ana Sánchez-Bello Secretario/a
  3. Rosa María Vázquez Recio Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 643436 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

Esta investigación busca contribuír á construción do coñecemento sobre educación para a cidadanía en Chile a través da análise e interpretación dos cadros teóricos presentes no currículo escolar prescrito de Formación Cidadá vixente neste país na materia de Historia, Xeografía e Cs. Social entre os anos 1996 ao 2013. A partir dunha metodoloxía de análise dos discursos, ideoloxías e técnicas de análise de contido, que prioriza unha perspectiva hermenéutica e crítica, examínanse os marcos curriculares dos anos 1996, 1998 e 2009; Bases curriculares para os anos 2012 e 2013 (tanto para primaria como secundaria) e o texto escolar 2013 (para 4º curso de secundaria). Os resultados permiten reforzar a comprensión do currículo prescrito como un dispositivo ideolóxico, cuxa dimensión política e axiolóxica nunca é neutral. Isto queda evidenciado ao considerar que ao longo dos anos nos que se atopa este estudo, o currículo prescrito da Educación para a Cidadanía en Chile segue sendo encarcerado e reproducindo unha visión normativa, unívoca, con énfase liberal na cidadanía, na que a dimensión. social e o sentido do común aparecen suxeitos ao desenvolvemento individual do suxeito.