Εκπαίδευση και κατάρτιση των καθηγητών στην Ισπανία: από την πολυπολιτισμικότητα στην ισότητα

 1. Fernando Barragán Medero 1
 2. David Pérez Jorge 1
 3. Antonio Llorens de la Cruz 1
 1. 1 Universidad de La Laguna
  info

  Universidad de La Laguna

  San Cristobal de La Laguna, España

  GRID grid.10041.34

Book:
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στο σύγχρονο κόσμο: συστήματα εκπαίδευσης, επίκαιροι προβληματισμοί και καλές πρακτικές
 1. Κωνσταντίνος Καρράς (coord.)

Publisher: Atenas: Gutenberg

ISBN: 978-960-01-2193-3

Year of publication: 2021

Pages: 334-352

Type: Book chapter

Export: RIS