Intracellular and extracelluar cyclic GMP in the brain and the hippocampus

  1. Taoro-González, L.
  2. Cabrera-Pastor, A.
  3. Sancho-Alonso, M.
  4. Felipo, V.
Col·lecció de llibres:
Vitamins and Hormones

ISSN: 0083-6729

ISBN: 9780323992213

Any de publicació: 2022

Volum: 118

Pàgines: 247-288

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1016/BS.VH.2021.11.006 GOOGLE SCHOLAR