Intracellular and extracelluar cyclic GMP in the brain and the hippocampus

  1. Taoro-González, L.
  2. Cabrera-Pastor, A.
  3. Sancho-Alonso, M.
  4. Felipo, V.
Colección de libros:
Vitamins and Hormones

ISSN: 0083-6729

ISBN: 9780323992213

Ano de publicación: 2022

Volume: 118

Páxinas: 247-288

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/BS.VH.2021.11.006 GOOGLE SCHOLAR