Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. PID2020-118487GB-I00. Percepción parafoveal de palabras: neuromodulación por neurofeedback

    Horacio Ángel Barber Friend, Juan Andrés Hernández Cabrera

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a