Publicacions en què col·labora amb Assen V. Jablensky (4)