Departament: Disciplinas Jurídicas Básicas

Àrea: Dret Administratiu

Grup d'investigació: Derecho Administrativo

Correu: fbetanco@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias Sociales y Jurídicas

Doctor per la Universidad de La Laguna amb la tesi El Derecho especial canario 2013. Dirigida per Dr. Francisco José Villar Rojas.