Thesis

  1. Homotopía cónica 1998

    Universidad de La Laguna

Theses Committees (1)

  1. Committee Member

    Sobre el 3-Rang dels cossos quadratics i la corba el.liptica y2=x3+m 1987

    Universitat Autònoma de Barcelona

    Quer Bosor, Jordi