Publications by the researcher in collaboration with Carlos Murillo Fort (2)

1995

  1. Integración espacial de mercados agrarios: un análisis de cointegración

    Investigación agraria. Economía, Núm. 2, pp. 295-312