Departament: Enfermería

Àrea: Infermeria

Grup d'investigació: La Lactancia Materna desde un enfoque Multidisciplinar

Correu: cramosac@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias de la Salud

Doctora per la Universidad de La Laguna amb la tesi La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma 2016. Dirigida per Dr/a. Fernando Estévez González.