Departament: Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos

Àrea: Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa

Grup d'investigació: Finanzas Cuantitativas

Grup d'investigació: Estadística Económica y Econometría

Correu: jafonsor@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias Sociales y Jurídicas