Theses Committees (1)

  1. Committee Member

    Aplicación de sistemas terrestres de manutención automatizada a unidades marinas 1998

    Universidade da Coruña

    Luis Carral Couce