Tribunais de teses (1)

  1. Vogal do tribunal

    Aplicación de sistemas terrestres de manutención automatizada a unidades marinas 1998

    Universidade da Coruña

    Luis Carral Couce