Àrea: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Grup d'investigació: IUSLABOR-ULL

Beca de investigación Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACISII)