TIN2011-25448. Técnicas de Optimización Paralelas. Hibridación de Computación Evolutiva e Hiperheurísticas.

Durée de 01 janvier 2012 à 31 décembre 2015

Chercheurs