Pilas de combustible de Membrana polimérica

  1. Asensio, Juan Antonio
  2. Peña Martínez, Juan
  3. Pérez Coll, D.
  4. Ruiz-Morales, Juan Carlos
  5. Marrero López, David
  6. Núñez Coello, Pedro Felipe
  7. Ballesteros Pérez, Belén
  8. Canales Vázquez, Jesús
  9. Borrós Gómez, Salvador
  10. Gómez Romero, Pedro
Revista:
Afinidad: Revista de química teórica y aplicada

ISSN: 0001-9704

Any de publicació: 2011

Volum: 68

Número: 554

Pàgines: 246-258

Tipus: Article

Altres publicacions en: Afinidad: Revista de química teórica y aplicada

Resum

En aquest treball revisem breument les piles de combustible polimèriques (PEM) basades en membranes d’intercanvi protònic i que constitueixen la tecnologia idònia de piles de combustible de baixa temperatura, i per tant les més adequades per a aplicació en transport. Revisarem els materials que les componen però també els desenvolupaments necessaris per a la seva implantació definitiva en un mercat inclement amb les tecnologies cares, per netes que siguin.