Intelligent agents and apache cocoon for a CV generation system

  1. Gonzalez, E.J.
  2. Hamilton, A.
  3. Moreno, L.
  4. Méndez, J.A.
  5. Marichal, G.N.
  6. Sigut, J.
  7. Sigut, M.
  8. Felipe, J.
Actes:
2007 IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and Applications, AICCSA 2007

ISBN: 9781424410316

Any de publicació: 2007

Pàgines: 9-15

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1109/AICCSA.2007.370858 GOOGLE SCHOLAR