Publicacions en què col·labora amb José Carmona Santiago (4)