Institut d'investigació: Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello

Àrea: Llengua Espanyola

Grup d'investigació: Análisis semántico del lenguaje

Grup d'investigació: Can-Al (Canarias-Alemania)

Doctora per la Universidad de La Laguna amb la tesi El habla tradicional de la Gomera 2004. Dirigida per Dr. Marcial Morera Pérez.