TIN2011-25448. Técnicas de Optimización Paralelas. Hibridación de Computación Evolutiva e Hiperheurísticas.

Duration: from 01 January 2012 to 31 December 2015 (47 meses)

Researchers