Teses dirixidas (8) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2013

  1. Influence of cellular proteins incorporate in HIV-a virions in modulating viral infectivity

    Ziglio, Serena

    Dirixida por Agustín Valenzuela Fernández

2008

  1. Estudio de la regulación de la expresión y la función de la quimiocina CXC|12

    RUEDA QUERO, PATRICIA

    Dirixida por Agustín Valenzuela Fernández