Publicacions en què col·labora amb Miguel Ángel Rodríguez Delgado (20)