A new method for rejection of uncertainties in the tracking problem for robot manipulators

  1. Méndez, J.A.
  2. Torres, S.
  3. Acosta, L.
  4. González, E.
  5. Becerra, V.M.
Actes:
ICINCO 2006 - 3rd International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Proceedings

ISBN: 9789728865603

Any de publicació: 2006

Volum: RA

Pàgines: 474-477

Tipus: Aportació congrés