40 Investigadores/as

Filtrar por:
Amor Rayco
Cáceres Pérez
Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Eduardo
Díaz Torres
Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Roberto
Dorta Guerra
Estatística e Investigación Operativa
María Magdalena
Echezarreta López
Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
José Bruno Celso
Fariña Espinosa
Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Javier
González Sálamo
Química Analítica
Javier
Hernández Borges
Química Analítica
Cintia
Hernández Sánchez
Medicina Preventiva e Saúde Pública
Alexis Manuel
Oliva Martín
Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Antonio
Ortega Rivas
Didáctica das Ciencias Experimentais
Verónica
Pino Estévez
Química Analítica
Ana María
Santoveña Estévez
Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
María Isabel
Soriano Torres
Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

10 Ex-investigadores/as