48 Investigadores/as

Filtrar por:
Domingo David
Afonso Oramas
Anatomía e Embrioloxía Humana
Julio Tomás
Ávila Marrero
Bioquímica e Bioloxía Molecular
Pedro Javier
Barroso Chinea
Anatomía e Embrioloxía Humana
David
Bartolomé Martín
Bioquímica e Bioloxía Molecular
Markus
Conrad
Psicoloxía Básica
Ignacio de la
Cruz Muros
Anatomía e Embrioloxía Humana
Araceli Rita
Delgado Hernández
Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Carmen María
Évora García
Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Patricia
García García
Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Víctor
García Tagua
Medicina Preventiva e Saúde Pública
Miriam
González Gómez
Anatomía e Embrioloxía Humana
Tomás H
González Hernández
Anatomía e Embrioloxía Humana
Niels
Janssen
Psicoloxía Básica
Diego
Luis-Ravelo Salazar
Anatomía e Embrioloxía Humana
Itahisa
Marcelino Rodríguez
Medicina Preventiva e Saúde Pública
Pablo
Martín Vasallo
Bioquímica e Bioloxía Molecular
Ernesto
Pereda de Pablo
Enxeñaría Eléctrica
Edgar
Pérez Herrero
Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Belinda
Rivero Pérez
Anatomía Patolóxica
Eduardo Carlos
Salido Ruiz
Anatomía Patolóxica
Néstor Vicente
Torres Darias
Bioquímica e Bioloxía Molecular

12 Ex-investigadores/as